Xeomedioambiente

Os glaciares
Son enormes e profunadas masa de xeo acumuladas en rexións con temperaturas moi baixas.
Existen 2 tipos:

Glaciares de casquete polar: son os existentes nos polos. Están constituídos por grandes masa de xeo que cobren extensas rexións coninentais. Oxeo desprázase dende o seu centro ata a periferia por linguas que avanzan cara o mar, así fórmanse os icebergs (grandes fragmentos de xeo flotantes).

Glaciares alpinos: fórmanse en zonas de alta montaña das rexións frías e temperadas. Dístinguense tres partes:

-Circo glaciar:é aparte máis alta do glaciar. Acumúlase a neve caída e transfórmase en xeo.

-Val glaciar: é o canle polo que dicorre a masa de xeo cunha velocida media que oscila entre os 10 e 100 metros anuais. Soe adquirir forma de "u".

-Fronte glaciar: é a parte máis baixa do glaciar. O xeo fúndese e da lugar a un torrente ou río. É azona onde quedan depositadas as moreas que transportaba a lingua glaciar.


Fotos glaciar Perito Moreno
Picture
Picture
Picture